Copyright © 1996 - 2017  GlobalFon. All Rights Reserved

Za preslušavanje poruka
     Da cujete ostavljene poruke birajte o95 (ili *146*095#) i pritisnite tipku za poziv
     Na ekranu vidite “Wait for call” i za nekoliko sekundi vas telefon zvoni. Javite se da cujete 
     koliko poruka imate
    
Pritisnite 1 da cujete vaše poruke
Gašenje opcije glasovnih poruka
      Sa vašeg Gold SIM Travel broja birajte o9o (ili *146*09o#) i pritisnite tipku za poziv
     Na ekranu vidite “Voicemail deactivated” 
Aktiviranje opcije
      Sa vašeg Gold SIM Travel broja birajte o91 (ili *146*091#) i pritisnite tipku za poziv
     Na ekranu telefona se vidi poruka “Voicemail activated
     Ako ne mo
žete da se odazovete na poziv, pozivi ce biti prebaceni na servis glasovnih poruka
Svet BEZ roaming-a .... Jedini mobilni telefonski servis koji vam treba.
Glasovne poruke
Nikad ne propustite važnu poruku !