Copyright © 1996 - 2017  GlobalFon. All Rights Reserved

Gold SIM
Uporedne tarife
U želji da konkretnim primerima pokažemo kolike su razlike u cenama koje naplacuju nacionalni operatori u odnosu na tarife Gold SIM Travel servisa, ovde navodimo uporedne cene Gold SIM Travel servisa sa cenama lokalnih mobilnih operatora.

Za primer su navedene cene za 30 minuta razgovora izmedju raznih destinacija.
Pokazuje se da je samo
na odlaznim pozivima Gold SIM Travel servis jeftiniji i do 15 puta !!!

Kada se uz to dodaju uštede na dolaznim pozivima, pokazuje se da Gold SIM Travel servis omogucuje uštede do 15 puta u odnosu na ono šta naplacuju lokalni mobilni operatori.

Slican odnos cena je i kod svih drugih lokalnih operatora u BiH, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Makedoniji...
Neverovatno ?  Da, ali je istinito !!!
Travel
Gold SIM
Travel
Telenor
Poziv
30 minuta
Hrvatska
Belgija
Austrija
Nemacka
Egipat
Rusija
Grcka
Turska
Vreme se  obracunava na 1 minut. Cene u €/min
33.9o
48.oo
48.oo
33.9o
48.oo
117.6o
30 minuta
Primljeni
poziv U
0
U svim zemljama u kojima je primljeni poziv besplatan
Poziv sa Gold SIM Travel broja na drugi Gold SIM Travel broj je
PRIMER:
  Poziv iz Srbije sa Gold SIM Travel broja
Prema drugom Gold SIM Travel broju ..... o.19/min
o
.
1
9
  Kartice mogu da budu u raznim zemljama
Prema bilo kojem telefonu na svetu ....... o.69/min
77.4o
77.4o
IZ
mts
u svet
13.5o
13.5o
8.7o
1o.5o
11.7o
13.5o
11.7o
13.5o
Vip
29.7o
29.7o
44.55
44.55
44.55
89.1o
89.1o
89.1o
29.7o
29.7o
29.7o
37.13
37.13
37.13
75.74
75.74
5.7o
17.1o
0
0
0
0
0
0
Austrija
Belgija
Grcka
Nemacka
Rusija
Turska
Egipat
Telenor
Telenor
Telenor
mts
mts
mts
Vip
Vip
Vip
17.1o
17.1o
17.1o
13.8o
23.1o
32.4o
10.7o
16.3o
16.3o
16.3o
32.7o
32.7o
32.7o
10.4o
10.4o
11.9o
11.9o
11.9o
26.7o
26.7o
Ex-YU Operatori
Kliknite ovde i pogledajte tarife mobilnih operatora iz Srbije, BiH, Hrvatske, Slovenije...
5.7o
5.7o
5.7o
5.7o
5.7o
5.7o
5.7o
Gold SIMTravel
Gold SIM
Gold SIMTravel
€
Svet BEZ roaming-a .... Jedini mobilni telefonski servis koji vam treba.
Bosna i Hercegovina
Svet BEZ roaming-a .... Jedini mobilni telefonski servis koji vam treba.
mts
Telenor
Vip
ROMING
ROMING
ROMING
Vreme se  obracunava na 1 minut. Cene u €/min
Uporedne tarife
Uporedne tarife
Uporedne tarife
Uporedne tarife
Neverovatno ?  Da, ali je istinito !!!
Neverovatno ?  Da, ali je istinito !!!
Neverovatno ?  Da, ali je istinito !!!
Neverovatno ?  Da, ali je istinito !!!
3,5x
jeftinije
Specijalna tarifa !!!     Specijalna tarifa !!!     Specijalna tarifa !!!     Specijalna tarifa !!!      
Specijalna tarifa o.19     Specijalna tarifa o.19     Specijalna tarifa o.19      Specijalna tarifa o.19     Specijalna tarifa o.19     Specijalna tarifa o.19
DOLAZNI pozivi
Pozivi primljeni u romingu
ODLAZNI pozivi prema SRBIJI
Pozivi upuceni iz rominga