Copyright © 1996 - 2017  GlobalFon. All Rights Reserved
smanjenje troškova i preko 10 puta !!!
Poziv sa Gold SIM Travel broja na drugi Gold SIM Travel broj je
  Kartice mogu da budu u raznim zemljama
Telenor
mts
Vip
Telekom
Gold SIM
o.51
o.52
o.46
o.21
o.19
Iskustvo pokazuje da Gold SIM Travel servis cesto smanjuje troškove telefoniranja u roaming-u i 10-15 PUTA!

Ovo nije štamparska greška.  Kombinacija primljenih poziva koji su BESPLATNI i upucenih poziva koji su i do 6 PUTA JEFTINIJI, kao krajnji rezultat daje
Gold SIM
Gold SIM
Gold SIM
Gold SIM
Gold SIM
Kolike su realne uštede
Telekom cene
Prema drugom Gold SIM Travel broju ..... o.19/min
Prema bilo kojem telefonu na svetu ....... o.75/min
Telenor cene
MTS cene
Vip cene
Kolike su realne uštede
Kolike su realne uštede
Kolike su realne uštede
Kolike su realne uštede
   Poziv IZ Odlazni Dolazni
     Albanija o.65 0
     Austrija o.29 0
     Belgija o.39 0
     Bosna i Herceg. o.75 0
     Crna Gora o.65 0
     Ceska Rep. o.39 0
     Egipat o.45 0
     Francuska o.35 0
     Grcka o.29 0
     Holandija o.39 0
     Hrvatska o.39 0
     Irska o.39 0
     Island o.39 0
     Italija o.39 0
     Izrael o.39 0
     Kina o.25 0
     Kuvajt o.39 0
     Madjarska o.39 0
     Makedonija o.75 0
     Nemacka o.35 0
     Poljska o.29 0
     Rusija o.39 0
     S. A. D. o.39 0
     Slovenija o.39 0
     Srbija o.75 0
     Španija o.39 0
     Švajcarska o.45 0
     Švedska o.29 0
     Turska o.39 0
     U. A. E. o.50 0
     Velika Britanija o.29 0
o
.
1
9
     S M S Odlazni Dolazni
     U SVE zemlje o.19 - o.35 0
     Unutar EU o.o6 0
Svet BEZ roaming-a .... Jedini mobilni telefonski servis koji vam treba.
Obracun vremena na 60 sek.                   Cene u EUR/min
4x
jeftinije
Specijalna tarifa !!!
Specijalna tarifa !!!
Specijalna tarifa !!!
Specijalna tarifa !!!
Specijalna tarifa !!!
smanjenje troškova i preko 10 puta !!!
smanjenje troškova i preko 10 puta !!!
smanjenje troškova i preko 10 puta !!!
smanjenje troškova i preko 10 puta !!!
Cene poziva
Kod Gold SIM Travel servisa obracun i naplata
medjunarodnih poziva se potpuno razlikuju od nacina na
koji takve pozive obracunavaju druge telefonske kompanije.
Jednostavno i razumljivo
Gold SIM Travel servis primenjuje krajnje jednostavno i svima lako razumljivo obracunavanje gde odlazni pozivi iz jedne zemlje, bez obzira na destinaciju, koštaju isto.
6x jeftinije !!!
Taj jednostavan princip tarifiranja vredi za sve zemlje u kojima Gold SIM Travel servis može da se koristi. Za korisnika koji je u inostranstvu, to znaci da ce ga pozivi koje upucuje prema svojoj ili nekoj drugoj zemlji, koštati do 6 puta manje !!!

Dolazni pozivi su NULA 
U 150 zemalja dolazni pozivi su BESPLATNI

Ogroman dodatni trošak svakog korisnika mobilnih telefona kada
je izvan svoje zemlje je placanje za primljene pozive. Ljudi vas zovu i GSM mreža vas nalazi bez obzira gde ste. Ako odgovorite, pravite trošak koji ne možete kontrolisati, a koliki je, saznajete tek kad dobijete racun.   


Gold SIM Travel rešava taj problem jer se primljeni pozivi NE NAPLACUJU u 150 zemalja sveta. To su zemlje Evrope kuda se najviše putuje i mnoge zemlje Azije, Afrike i Latinske Amerike. 
Pozivi na Gold SIM Travel broj
Gold SIM Travel broj ima predbroj države Estonije (372).  Znaci da se pozivi na Gold SIM Travel broj tarifiraju kao pozivi u Estoniju. Pozivi iz Srbije na Gold SIM Travel broj (
€/min) su:
Cene poziva
Kod Gold SIM Travel servisa obracun i naplata
medjunarodnih poziva se potpuno razlikuju od nacina na
koji takve pozive obracunavaju druge telefonske kompanije.
Jednostavno i razumljivo
Gold SIM Travel servis primenjuje krajnje jednostavno i svima lako razumljivo obracunavanje gde odlazni pozivi iz jedne zemlje, bez obzira na destinaciju, koštaju isto.
6x jeftinije !!!
Taj jednostavan princip tarifiranja vredi za sve zemlje u kojima Gold SIM Travel servis može da se koristi. Za korisnika koji je u inostranstvu, to znaci da ce ga pozivi koje upucuje prema svojoj ili nekoj drugoj zemlji, koštati do 6 puta manje !!!

Dolazni pozivi su NULA 
U 150 zemalja dolazni pozivi su BESPLATNI

Ogroman dodatni trošak svakog korisnika mobilnih telefona kada
je izvan svoje zemlje je placanje za primljene pozive. Ljudi vas zovu i GSM mreža vas nalazi bez obzira gde ste. Ako odgovorite, pravite trošak koji ne možete kontrolisati, a koliki je, saznajete tek kad dobijete racun.   


Gold SIM Travel rešava taj problem jer se primljeni pozivi NE NAPLACUJU u 150 zemalja sveta. To su zemlje Evrope kuda se najviše putuje i mnoge zemlje Azije, Afrike i Latinske Amerike. 
Pozivi na Gold SIM Travel broj
Gold SIM Travel broj ima predbroj države Estonije (372).  Znaci da se pozivi na Gold SIM Travel broj tarifiraju kao pozivi u Estoniju. Pozivi iz Srbije na Gold SIM Travel broj (
€/min) su:
Cene poziva
Kod Gold SIM Travel servisa obracun i naplata
medjunarodnih poziva se potpuno razlikuju od nacina na
koji takve pozive obracunavaju druge telefonske kompanije.
Jednostavno i razumljivo
Gold SIM Travel servis primenjuje krajnje jednostavno i svima lako razumljivo obracunavanje gde odlazni pozivi iz jedne zemlje, bez obzira na destinaciju, koštaju isto.
6x jeftinije !!!
Taj jednostavan princip tarifiranja vredi za sve zemlje u kojima Gold SIM Travel servis može da se koristi. Za korisnika koji je u inostranstvu, to znaci da ce ga pozivi koje upucuje prema svojoj ili nekoj drugoj zemlji, koštati do 6 puta manje !!!

Dolazni pozivi su NULA 
U 150 zemalja dolazni pozivi su BESPLATNI

Ogroman dodatni trošak svakog korisnika mobilnih telefona kada
je izvan svoje zemlje je placanje za primljene pozive. Ljudi vas zovu i GSM mreža vas nalazi bez obzira gde ste. Ako odgovorite, pravite trošak koji ne možete kontrolisati, a koliki je, saznajete tek kad dobijete racun.   


Gold SIM Travel rešava taj problem jer se primljeni pozivi NE NAPLACUJU u 150 zemalja sveta. To su zemlje Evrope kuda se najviše putuje i mnoge zemlje Azije, Afrike i Latinske Amerike. 
Pozivi na Gold SIM Travel broj
Gold SIM Travel broj ima predbroj države Estonije (372).  Znaci da se pozivi na Gold SIM Travel broj tarifiraju kao pozivi u Estoniju. Pozivi iz Srbije na Gold SIM Travel broj (
€/min) su:
Cene poziva
Kod Gold SIM Travel servisa obracun i naplata
medjunarodnih poziva se potpuno razlikuju od nacina na
koji takve pozive obracunavaju druge telefonske kompanije.
Jednostavno i razumljivo
Gold SIM Travel servis primenjuje krajnje jednostavno i svima lako razumljivo obracunavanje gde odlazni pozivi iz jedne zemlje, bez obzira na destinaciju, koštaju isto.
6x jeftinije !!!
Taj jednostavan princip tarifiranja vredi za sve zemlje u kojima Gold SIM Travel servis može da se koristi. Za korisnika koji je u inostranstvu, to znaci da ce ga pozivi koje upucuje prema svojoj ili nekoj drugoj zemlji, koštati do 6 puta manje !!!

Dolazni pozivi su NULA 
U 150 zemalja dolazni pozivi su BESPLATNI

Ogroman dodatni trošak svakog korisnika mobilnih telefona kada
je izvan svoje zemlje je placanje za primljene pozive. Ljudi vas zovu i GSM mreža vas nalazi bez obzira gde ste. Ako odgovorite, pravite trošak koji ne možete kontrolisati, a koliki je, saznajete tek kad dobijete racun.   


Gold SIM Travel rešava taj problem jer se primljeni pozivi NE NAPLACUJU u 150 zemalja sveta. To su zemlje Evrope kuda se najviše putuje i mnoge zemlje Azije, Afrike i Latinske Amerike. 
Pozivi na Gold SIM Travel broj
Gold SIM Travel broj ima predbroj države Estonije (372).  Znaci da se pozivi na Gold SIM Travel broj tarifiraju kao pozivi u Estoniju. Pozivi iz Srbije na Gold SIM Travel broj (
€/min) su:
Cene poziva
Kod Gold SIM Travel servisa obracun i naplata
medjunarodnih poziva se potpuno razlikuju od nacina na
koji takve pozive obracunavaju druge telefonske kompanije.
Jednostavno i razumljivo
Gold SIM Travel servis primenjuje krajnje jednostavno i svima lako razumljivo obracunavanje gde odlazni pozivi iz jedne zemlje, bez obzira na destinaciju, koštaju isto.
6x jeftinije !!!
Taj jednostavan princip tarifiranja vredi za sve zemlje u kojima Gold SIM Travel servis može da se koristi. Za korisnika koji je u inostranstvu, to znaci da ce ga pozivi koje upucuje prema svojoj ili nekoj drugoj zemlji, koštati do 6 puta manje !!!

Dolazni pozivi su NULA 
U 150 zemalja dolazni pozivi su BESPLATNI

Ogroman dodatni trošak svakog korisnika mobilnih telefona kada
je izvan svoje zemlje je placanje za primljene pozive. Ljudi vas zovu i GSM mreža vas nalazi bez obzira gde ste. Ako odgovorite, pravite trošak koji ne možete kontrolisati, a koliki je, saznajete tek kad dobijete racun.
  


Gold SIM Travel rešava taj problem jer se primljeni pozivi NE NAPLACUJU u 150 zemalja sveta. To su zemlje Evrope kuda se najviše putuje i mnoge zemlje Azije, Afrike i Latinske Amerike. 
Pozivi na Gold SIM Travel broj
Gold SIM Travel broj ima predbroj države Estonije (372).  Znaci da se pozivi na Gold SIM Travel broj tarifiraju kao pozivi u Estoniju. Pozivi iz Srbije na Gold SIM Travel broj
(€/min) su:
U svim zemljama u kojima je primljeni poziv besplatan
Ogroman dodatni trošak svakog korisnika mobilnih telefona
  kada je izvan svoje zemlje je placanje za primljene pozive.
Ljudi vas zovu i GSM mreža vas nalazi bez obzira gde ste.
Ako odgovorite, pravite trošak koji ne možete kontrolisati,
a koliki je, saznajete tek kad dobijete racun.
Ogroman dodatni trošak svakog korisnika mobilnih telefona
  kada je izvan svoje zemlje je placanje za primljene pozive.
Ljudi vas zovu i GSM mreža vas nalazi bez obzira gde ste.
Ako odgovorite, pravite trošak koji ne možete kontrolisati,
a koliki je, saznajete tek kad dobijete racun.
Ogroman dodatni trošak svakog korisnika mobilnih telefona
  kada je izvan svoje zemlje je placanje za primljene pozive.
Ljudi vas zovu i GSM mreža vas nalazi bez obzira gde ste.
Ako odgovorite, pravite trošak koji ne možete kontrolisati,
a koliki je, saznajete tek kad dobijete racun.
o.19
o.19
o.19
o.19
  PRIMER poziva iz Srbije sa Gold SIM Travel broja