Copyright © 1996 - 2017  GlobalFon. All Rights Reserved

Sa svog Gold SIM Travel broja birajte:  *146*711#
Prijavljeni Gold SIM Travel broj sa Skype-a zovete kao:
003728005xxxxxxx.
      Primer: 
     Ako želite pozvati Gold SIM Travel broj
37254445678,   
     Skype-om cete pozvati  00
37280054445678
Pozivi na Gold SIM Travel broj primljeni sa Skype-a se naplacuju
o.15/min u svim zemljama u kojima je primljeni poziv besplatan.
BESPLATNI POZIVI
Zovite Gold SIM Travel broj
preko Skype-a i
NE KOŠTA VAS NIŠTA
Vidite poruku na ekranu mobilnog telefona: 
"Skype calls are enabled. Incoming calls from Skype are charged"
Obavljanje poziva
Obavljanje poziva
Obavljanje poziva
Obavljanje poziva
Obavljanje poziva
Aktiviranje servisa
Aktiviranje servisa
Aktiviranje servisa
Aktiviranje servisa
Aktiviranje servisa
Svet BEZ roaming-a .... Jedini mobilni telefonski servis koji vam treba.