Copyright © 1996 - 2017  GlobalFon. All Rights Reserved

1
2
  oo1-xxx-xxx.....
Svet BEZ roaming-a .... Jedini mobilni telefonski servis koji vam treba.
Dodatni broj
Engleski ili americki dodatni broj
2 broja na jednoj kartici !!!                 
Na svoju Gold SIM Travel karticu možete da dodate još jedan broj telefona iz Engleske ili S.A.D., tako da imate dva aktivna broja na koje možete primati pozive. Ako imate dosta poslovnih kontakata u Engleskoj ili S.A.D., na taj nacin u svom poslu možete odvojiti one koji ce vas zvati na dodatni broj jer je to za njih jeftinije.
Korisnik može da odabere koji od njegova 2 broja ce se prikazivati na telefonima primalaca njegovih poziva.
Odlazni pozivi se naplacuju po standardnim tarifama
Primljeni poziv na dodatni
AMERICKI broj se naplacuje € o.15/min
Primljeni poziv na dodatni ENGLESKI broj se naplacuje € o.15/poziv
Cena dodatnog broja je 20/mesecno
Za slanje zahteva za dodelu dodatnog broja kliknite ovde
Zahtev za dodatni broj
Izuzetno prakticno za poslovne ljude koji sada mogu da razdvoje pozive od raznih pozivalaca.
Zahtev za dodatni broj
Korisnik može da odabere koji od njegova 2 broja ce se prikazivati na telefonima primalaca njegovih poziva.
Korisnik može da odabere koji od njegova 2 broja ce se prikazivati na telefonima primalaca njegovih poziva.
Korisnik može da odabere koji od njegova 2 broja ce se prikazivati na telefonima primalaca njegovih poziva.
Korisnik može da odabere koji od njegova 2 broja ce se prikazivati na telefonima primalaca njegovih poziva.
  oo44-xxx-xxx....
Dodatni broj
Engleski ili americki dodatni broj
Dodatni broj
Engleski ili americki dodatni broj
Dodatni broj
Engleski ili americki dodatni broj
Dodatni broj
Engleski ili americki dodatni broj
Prikazivanje broja
Nakon dodeljivanja dodatnog broja, na svom telefonu birajte:  *146*302# - poziv
Primaoci poziva ce sada videti da poziv dolazi sa vašeg ENGLESKOG broja
Za prikazivanje Estonskog broja, birajte:
*146*301# poziv
Za proveru broja koji se prikazuje, birajte:
*146*300# poziv