Copyright © 1996 - 2017  GlobalFon. All Rights Reserved

Korisnik Gold SIM Travel servisa može dopune kredita placati kreditnim karticama (MasterCard, VISA, American Express ili Diners), a na osnovu autorizacije koju korisnik daje GlobalFon-u da sa njegove kreditne kartice naplacuje iznose za dopunu kredita.                  

Slanjem SMS poruke, korisnik traži dopunu kredita na svojoj    Gold SIM Travel kartici.
SMS
SMS
dopuna
dopuna
Za 60-120 minuta korisnik prima poruku da je kredit dopunjen.
Sve možete obaviti elektronskom autorizacijom
SMS dopuna
Za 60-120 minuta korisnik prima poruku da je kredit dopunjen.
Svet BEZ roaming-a .... Jedini mobilni telefonski servis koji vam treba.
SMS dopuna
SMS dopuna
SMS dopuna
SMS dopuna
Najbrža dopuna     Najbrža dopuna     Najbrža dopuna     Najbrža dopuna     Najbrža dopuna     Najbrža dopuna    
+381-11-2o 88 444
Ako imate pitanja ili trebate objašnjenje, javite se našoj službi za korisnike na 
Na broj 0044-7700-30 60 90 korisnik šalje poruku u formatu XX, gde je XX iznos dopune u EUR.
Za 60-120 minuta korisnik prima poruku da je kredit dopunjen.