Copyright © 1996 - 2017  GlobalFon. All Rights Reserved

Uputstvo za popunjavanje
SMS dopuna kredita
Uputstvo za popunjavanje
Poruka mora biti u formatu XX gde je XX iznos kojiim dopunjavate vaš Gold SIM Travel kredit. Taj iznos može biti 20, 50, 100 ili ovaj broj pomnožen celim brojem, npr 40, 60, 100, 150 itd., kako je objašnjeno gore u 6.
Za proveru stanja kredita besplatno pozovite 099
SMS dopuna kredita
Autorizacija stupa na snagu 24 sata nakon prijema.                 Autorizacija stupa na snagu 24 sata nakon prijema.                Autorizacija stupa na snagu 24 sata nakon prijema.                  Autorizacija stupa na snagu 24 sata nakon prijema.                  Autorizacija stupa na snagu 24 sata nakon prijema.
Sa Gold SIM broja šaljete poruku na broj
0044-7700-30 60 90
Za 30-60 minuta dobijate SMS poruku da      je vaš kredit dopunjen.
Sa Gold SIM broja šaljete poruku na broj
Za 30-60 minuta dobijate SMS poruku da      je vaš kredit dopunjen.
Za proveru stanja kredita besplatno pozovite 099
Za proveru stanja kredita besplatno pozovite 099
1.   Ukoliko je firma korisnik servisa, obavezno je navesti i ime odgovorne osobe. Korisnik može biti iz bilo koje zemlje na svetu.

2.
   OBAVEZNO je upisati broj Gold SIM Travel  kartice za koju se daje autorizacija naplate. Ova autorizacija vredi SAMO za navedeni broj Gold SIM Travel kartice.

3.
  Ukoliko je korisnik firma ili pojedinac sa nekoliko Gold SIM Travel  kartica, jedna kreditna kartica se može koristiti za placanje svih dopuna za sve Gold SIM Travel  kartice u posedu tog korisnika. Korisnik Gold SIM Travel servisa i vlasnik kreditne kartice ne moraju biti ista osoba.

    Važno:    Proverite u banci da li je vaša kreditna kartica
                         autorizovana za placanje preko Interneta.


4.
   CVV Broj                                                                                               
To su zadnje tri brojke koje se nalaze na zadnjoj strani kreditne kartice u polju potpisa vlasnika kartice. Kod American Express kartice CVV broj je 4-cifren i nalazi se na prednjoj strani iznad zadnjh pet cifara broja kartice.

5. 
Startni kredit
U ovo polje upisujete iznos od €20, €50 ili €100. Taj iznos ce biti naplacen u procesu aktiviranja opcije SMS dopune za navedenu Gold SIM Travel karticu. Posle toga kredit dopunjavate SMS-om kako je objašnjeno dole.

6.
  Vrednost Gold SIM Travel  kredita koji kupujete SMS-om može biti €20, €50, €100  ili ovi iznosi pomnoženi celim brojem (Npr. 40, 100, 200 itd)
PRIMER:   Korisnik može kupiti kredit u iznosu od 300 EUR (50 EUR x 6). Nema ograni
cenja iznosa kredita koji korisnik može da kupi na ovaj nacin.

7.
   Drugi Gold SIM Travel brojevi
       Ako korisnik ima nekoliko Gold SIM Travel kartica za koje ce kredit takodje kupovati SMS nalozima, u ovo polje treba upisati sve ostale brojeve Gold SIM Travel kartica koje se vode pod njegovim imenom.

8.
   Ova autorizacija ostaje na snazi do pismenog ili elektronskog opoziva ili promene kreditne kartice kojom korisnik želi nastaviti placanje. Promena kreditne kartice se vrši Email porukom ili Fax-om.

Email opoziv se mora poslati na sledecu Email adresu: Office@GoldSIMtravel.com. Kod opoziva autorizacije potrebno je navesti sve podatke o korisniku kao i broj Gold SIM Travel kartice.
Svet BEZ roaming-a .... Jedini mobilni telefonski servis koji vam treba.
Gold SIM broj
Puno ime vlasnika kartice
Ime autorizovane osobe
Adresa korisnika
Grad
Poštanski broj
Država
Telefon
Email
Adresa na koju primate racun
Adresa korisnika
Grad
Poštanski broj
Država
SERVIS AUTORIZACIJA             Korisnik ovim narucuje od GlobalFon Inc. medjunarodne telekomunikacione usluge. Sredstvo placanja je kreditna kartica. Koriisnik autorizuje GlobalFon Inc da troškove za pružene usluge naplacuje sa kreditne kartice navedene u ovoj Autorizaciji. Koriisnik razume da se u ovom slucaju primenjuju standardni uslovi kod upotrebe kreditne kartice. Koriisnik autorizuje GlobalFon Inc da obavi proveru važnosti navedene kreditne kartice kao i druge finansijske provere, gde je to potrebno i dozvoljeno. Kod placanja kreditnim karticama naplacuje se 7% za procesiranje. Upisom svog imena i slanjem ove elektronske autorizacije koriisnik potvrdjuje da je autorizovan da zatraži usluge GlobalFon  Inc koji ce biti naplaceni sa navene kreditne kartice.
Drugi Gold SIM brojevi
Vaši Gold SIM Travel brojevi za koje ce se kredit dopunjavati istom kreditnom karticom
Datum važenja
CVV broj
Broj kreditne kartice
KREDITNA KARTICA      Oznacite tip vaše kartice
CVV broj
CVV broj
Amex
Startni kredit (€)
Upišite 20, 50 ili 100
Elektronski potpis
(Upišite svoje ime i prezime)
Click for new image
Datum
U desno polje prepišite kod. Slova moraju biti VELIKA.
Mobilni tel. (lokalni)
Datum rodjenja
Ako imate pitanja ili trebate objašnjenje, javite se našoj službi za korisnike na  o11-2o 88 444
Autorizacija kreditne kartice
Autorizacija kreditne kartice