Geolocation     Lociranje kartice na GoogleMaps
Geolocation     Lociranje kartice na GoogleMaps
Geolocation     Lociranje kartice na GoogleMaps
Geolocation     Lociranje kartice na GoogleMaps
Geolocation     Lociranje kartice na GoogleMaps
Važno !!!
Važno !!!
Važno !!!
Važno !!!
Važno !!!
Copyright © 1996 - 2016  GlobalFon. All Rights Reserved

Svet BEZ roaming-a .... Jedini mobilni telefonski servis koji vam treba.
Gold SIM Travel servis omogucava lociranje i pracenje kretanja kartice u realnom vremenu putem funkcije Geolocation koju svaki korisnik servisa može da aktivira. Autoprevoznicke firme na ovaj nacin mogu da prate svoja vozila u svim zemljama u kojima Gold SIM Travel servis radi.
Ovde vidite datum, vreme i geografske koordinate lokacije kartice
5.oo /mesec
100 provera mesecno ili
najviše 20 puta dnevno
10.oo /mesec
1500 provera mesecno ili
najviše 100 puta dnevno
Lociranje Gold SIM Travel kartice zavisi od signala koji se emituje sa GSM bazne stanice preko koje GSM mobilni telefonski sistem radi.

Važno je da korisnik razume da neke GSM bazne stanice ne emituju takav signal tako da u tim zonama lociranje kartice nije moguce.
2015
Geolokacija je takodje korisna i za roditelje jer mogu da prate kretanje ekskurzije sa kojom putuje njihovo dijete.

U svakom trenutku, danju i nocu možete da vidite lokaciju telefona u kojem je Gold SIM Travel kartica koju koristi vaše dijete dok je na putu.