Umesto primanja glasovnih poruka, možete odabrati da na svoj Gold SIM Travel broj primate fax poruke. Primljeni dokumenti vam se prosledjuju email-om na registrovanu adresu.

Popunite i pošaljite elektronsku registraciju. Za 24 sata vaš Gold SIM Travel Fax servis ce biti aktiviran i dobicete email confirmaciju.
Copyright © 1996 - 2017  GlobalFon. All Rights Reserved

Ime
Firma
Adresa
Grad
Pošt. broj
Država
Telefon
Fax
Email
Click for new image
Upišite kod u prazno polje na desno
Fax primljen na:
Datum
Poslati na Email:
>
>
>
Fax
Primajte FAX poruke na vaš Gold SIM Travel broj
Svet BEZ roaming-a .... Jedini mobilni telefonski servis koji vam treba.
Gold SIM Travel Fax          Registracija brojeva
Gold SIM Travel Fax          Registracija brojeva
Gold SIM Travel Fax          Registracija brojeva
Gold SIM Travel Fax          Registracija brojeva
Gold SIM Travel Fax          Registracija brojeva
Fax
Primajte FAX poruke na vaš Gold SIM Travel broj
Fax
Primajte FAX poruke na vaš Gold SIM Travel broj
Fax
Primajte FAX poruke na vaš Gold SIM Travel broj
Fax
Primajte FAX poruke na vaš Gold SIM Travel broj