Pozovite +372993 da inicirate konferencijsku vezu.

Glasovni automat kaže da pritisnete [  ] da dodate novog ucesnika

Brojeve birajte u internacionalnom formatu kao 003725xxxxxxx ili +3725xxxxxxx

Možete da ukljucite do 9 ucesnika. Možete ukljuciti bilo koji fiksni ili mobilni broj
Copyright © 1996 - 2017  GlobalFon. All Rights Reserved

*
Svet BEZ roaming-a .... Jedini mobilni telefonski servis koji vam treba.
Konferencijska veza
Razgovarajte sa 9 sagovornika ako treba