€ 15
€ 15
€ 15
€ 15
€ 15
Standard SIM
za standardne mobilne telefone
ComboSIM+
ComboSIM+ kartica je najnovija generacija Gold SIM Travel kartica. Proizvodi su u dvostrukom standardu i može se koristiti u svim mobilnim telefonima ukljucujuci i iPhone
Copyright © 1996 - 2015  GlobalFon. All Rights Reserved

+
+
+
+
+
GST ComboSIM+ kartica omogucava specijalne tarife kada se koristi na teritoriji S.A.D., Kanade i Meksika.
Pri dolasku u S.A.D. ili Kanadu jednostavno upalite mobilni telefon i sacekajte da se automatski ukljuci na lokalnu mrežu.
GST ComboSIM+
Svet BEZ roaming-a .... Jedini mobilni telefonski servis koji vam treba.
Pozivi unutar USA
Pozivi izmedju GST brojeva
o.25
o.19
Tarife za sve ostale zemlje su iste kao kod standardne Gold SIM Travel kartice.
Kroz nekoliko sekundi naš sistem dodeljuje na vašu karticu  dodatni AMERICKI broj i vi dobijate SMS poruku u kojoj je naveden vaš dodatni americki broj. Sada imate 2 aktivna broja.
Vaši pozivi unutar Severne Amerike prikazivace vaš americki broj
Vaši pozivi prema drugim državama prikazivace vaš estonski broj
GST ComboSIM+
GST ComboSIM+
GST ComboSIM+
GST ComboSIM+
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Contact us. We reply within 24 hours.
Micro SIM
za iPhone
Specijalne tarife
ODLAZNI (pozivi iz USA)
o.39
DOLAZNI pozivi (na USA br)
o.15
DOLAZNI pozivi (na ESTONSKI br)
0
ODLAZNI (pozivi iz KINE)
o.25