Svet BEZ roaming-a .... Jedini mobilni telefonski servis koji vam treba.
Vreme se obracunava u celim minutima.
Tarife su podlo
ne promenama bez najave.
Sve promene se objavljuju na Internet stranici  www.GoldSIMtravel.com

Tarife vae od:  1 Januar 2017
Dodatna taksa
Ako iz bilo koje zemlje pozivate neku od navedenih destinacija, na cenu odlaznog poziva se dodaje dodatna taksa po minutu.
PRIMER
Ako iz Nemacke pozivate broj u Srbiji, cena je:  o.35 + o.1o = o.45 /min
Zemlje sa dodatnom taksom na odlazne pozive
Dodati na cenu odlaznog poziva
(EUR/min)

NAPOMENA
- Prema EU Roming Odredbama, unutar EU nakon prvih 30 sekundi odlaznog poziva, vreme se obracunava na 1 sekund.
- Kod dolaznih poziva vreme se obracunava na sekund od pocetka veze.
- Kod dolaznih poziva vreme se obracunava na sekund od pocetka veze.
- Tarife su podlo
ne promenama bez najave. Sve promene se objavljuju na Internet stranici  www.GoldSIMtravel.com
Copyright 1996 - 2017  GlobalFon. All Rights Reserved