Copyright © 1996 - 2017  GlobalFon. All Rights Reserved

Jedan razgovor u toku
Primate drugi poziv
Stavite prvi poziv na cekanje
Javite se na drugi poziv
Sve radi !!!
Svet BEZ roaming-a .... Jedini mobilni telefonski servis koji vam treba.
"Poziv na cekanju" je aktiviran na svim Gold SIM Travel karticama.

Ako cujete signal dolaznog poziva dok ste na vezi, jednostavno stavite prvi poziv na cekanje i odgovorite na novi poziv.

Možete obaviti 2 odlazna poziva istovremeno. Ako prvi poziv stavite na cekanje, možete primiti novi poziv ili pozvati novi broj. Placate za oba poziva.
Poziv na cekanju
Dva poziva istovremeno? Nema problema !